LEZEN = LEUK!

De nationale voorleesdagen staan alweer bijna voor de deur! Een week waarin we extra stil staan bij het belang van voorlezen. De meeste kinderen kunnen intens genieten van voorlezen. Zodra jij met een boekje aankomt, kruipen kinderen al snel op je schoot! Het allerbelangrijkste is dat kinderen plezier ervaren in het samen lezen.

Hoe zorg je nu dat het voorlezen goed verloopt?

Zes tips bij het voorlezen aan jonge kinderen:

  1. Zorg voor een goed boek dat past bij de leeftijd, ontwikkeling en belevingswereld van de kinderen.
  2. Zorg ervoor dat het onderwerp en het taalgebruik aansluit bij het leesniveau van de kinderen. De plaatjes ondersteunen de tekst en er zit een duidelijke verhaallijn in.
  3. Kies een fijne plek. Wanneer je zelf een boek leest, zit je er meestal relaxed bij (kopje thee, een lekker kussen en misschien zelfs wel een dekentje!), voor kinderen is dit ook fijn. Zoek een plekje uit waar kinderen gemakkelijk zitten en goed zicht hebben op het boek.
  4. Betrek de kinderen bij het lezen. Stel kinderen vragen, laat ze iets vertellen of betrek ze bij het verhaal door attributen in te zetten. Zo komt het verhaal in het boekje echt tot leven.
  5. Geef kinderen ruimte. Als een kind niet meer geboeid is door het boekje en wil gaan spelen, laat het toe. Dit zorgt ervoor dat je jouw aandacht kan houden bij de andere kinderen. Het voorlezen is het fijnste in kleine groepjes.
  6. Vertel! Laat kinderen navertellen over wat ze hebben gezien en gehoord uit het boekje. Kinderen vinden het fijn om hetzelfde boekje meerdere keren te lezen.

Heb jij veel kinderen met anderstalige ouders op je groep, kijk dan eens op deze site https://www.nationalevoorleesdagen.nl/meertalig-voorleesontbijt-2022/

Hier vind je een handleiding voor een meertalig voorleesontbijt, maar ook een link naar titels van boeken die in meer talen zijn vertaald.