Hej, ga je mee naar Zweden?

We reizen af naar Stockholm, Zweden. Deze reis geeft je verdieping in de visie van Reggio Emilia binnen de Zweedse kinderopvang (1-6 jaar). Hoe hebben zij de benadering geïmplementeerd vanuit Italië en waar liepen (of lopen) ze tegenaan.

Inhoud

Het programma (o.v.b.) vindt plaats in Zweden waar je tijdens een intensief programma verschillende kinderdagverblijven bezoekt en interessante mensen ontmoet die geïnspireerd zijn door de werkwijze van Reggio. Bij het Reggio Instituut is er een lezing door de directeur. Hierin wordt verteld hoe zij de Reggio visie hebben vertaald naar de praktijk in Zweden en volgen we daarnaast een workshop “pedagogisch documenteren”, waarin ook ruimte is om vragen te stellen aan experts.

Vanzelfsprekend wordt er ook tijd ingeruimd om met andere deelnemers van gedachten te wisselen over de opgedane kennis en ervaringen. Naast het programma is er ook tijd om de stad te verkennen.

Workshops

Voorafgaand aan de reis wordt er een voorbereidende workshop georganiseerd waarin alle deelnemers kennismaken met elkaar, het programma wordt besproken en waar gewerkt wordt aan de voorbereiding om maximaal rendement uit de reis te halen.

Na afloop van de reis vindt er een workshop plaats om ervaringen en opgedane kennis uit te wisselen met elkaar en te bespreken hoe een implementatie van het kindvolgend werken (Reggio) in de Nederlandse Kinderopvang kan verlopen.
"Ik heb in deze 4 dagen meer geleerd dan de afgelopen 10 jaar in de praktijk"
Lisa Stols
Atelier Pedagoog

Ga mee en laat je inspireren

Ben jij een grensverlegger die inspiratie zoekt voor de pedagogiek van Reggio Emilia? Laat je dan inspireren door de visie, betrokkenheid en bevlogenheid van professionals uit de kinderopvang. Bezoek het prachtige Zweden en neem een kijkje in de op Reggio geïnspireerde kinderopvang. Waar ieder kind competent is, rijke speel-leerruimtes zijn ingericht en professionals jou meenemen in de 100 talen van een kind.

De investering voor deze studiereis bedraagt €2.250,- per deelnemer. Omdat het hier scholing betreft hoeft er geen BTW betaald te worden.

Stockholm, Västeräs & Södertälje

Managers en leidinggevenden in de kinderopvang

€2.250,- per deelnemer inclusief BTW