Een kameleon is een uniek dier in de dierenwereld.

Hij kan door middel van zijn kleuren communice­ren. Bijvoorbeeld als hij zich op zijn gemak voelt kleurt hij groen, wan­neer hij boos is kleurt hij rood.

Een prachtig voorbeeld van een vorm van communiceren.

Wij gaan ervan uit dat ieder mens en ieder kind op zijn eigen manier communiceert.

Een belangrijk uitgangspunt van onze trainingen is dan ook de 100 talen van kinderen. En die 100 talen zie je alleen maar als je een kind echt wil leren kennen en wil zien.

Mirjam Meeuwissen

Mirjam Meeuwissen

Pedagoog

Marga van der Linden

Marga van der Linden

Pedagoog

Hanneke de Vries

Hanneke de Vries

Onderwijskundige

Luuc Hek

Luuc Hek

Projectmanager

It takes a village to raise a child.

01. Missie

Onze missie is dat alle kinderen in Nederland ongeacht hun sociale culturele achtergrond op een uitdagende manier intrinsiek gemotiveerd aan hun ontwikkeling kunnen werken (en professionals hierop aansluiten door onderzoeksmatig te werken.) en geen leerachterstanden kennen.

02. Visie

Door de bekendheid van “Reggio Emilia” gedachtegoed in Nederland te vergroten d.m.v. workshops, studiereizen en het neerzetten van een Expertise centrum zullen de pedagogisch professionals op een andere manier leren kijken naar de ontwikkeling van kinderen.

03. Expertisecentrum

Door het neerzetten van een Expertisecentrum zullen de pedagogisch professionals op een andere manier leren kijken naar de ontwikkeling van kinderen.

04. Erkenning

Door het neerzetten van een erkende VE-variant onderbouwd met wetenschappelijke onderzoeksresultaten zal er toe moeten leiden dat “Reggio Emilia” de standaard gaat worden voor het pedagogisch handelen van de professionals.