Werken op basis van Reggio

Het doel van deze training is dat je kennis maakt met de Reggio Pedagogiek en leert hoe je een koppeling kunt maken van theorie naar praktijk. Hoe geef je vorm aan de visie op jouw groep, en hoe maak je de vertaling naar de Nederlandse context. In de besteden we aandacht aan de belangrijke pijlers uit de filosofie, onder andere verwondering van kinderen, ruimte en aanbod en de 100 talen van kinderen komen aan bod. In de training is er naast theoretische kennis, ruimte om uit te wisselen en ervaring op te doen. Wanneer je na het volgen van deze training meer verdieping wil, kun je verder met de koptraining van het VVE programma. 

Reggio basis

Inclusief

Het doel van deze training is dat je kennis maakt met de Reggio Pedagogiek en leert hoe je een koppeling kunt maken met jou eigen pedagogisch beleid. Je leert onder andere over het pedagogisch documenteren en over het inrichten van de ruimte en het afstemmen op het spelbehoefte en ontwikkelingsbehoefte van de kinderen.

  • Een training Reggio basis waar je geen achtergrondkennis voor nodig hebt!
  • Leer de vaardigheden die jij nodig hebt in de dagelijkse praktijk
  • Samen aan de slag met datgeen dat ons vak zo bijzonder maakt, het kijken en luisteren naar kinderen.

Voor wie

Deze training is bedoeld voor pedagogisch medewerkers en/of leerkrachten van groep 1/2.

Voorkennis

Je hebt geen specifieke voorkennis nodig voor onze de training Werken op basis van Reggio.

Reggio basis

Inclusief

De training is opgebouwd uit 5 workshops met 5 e-learningmodules. Je volgt een e-learning module om goed voorbereid te zijn op de workshop. Hierdoor heeft iedereen dezelfde voorkennis bij aanvang van de workshop. Iedere workshop heeft een praktijkopdracht.

Dagdeel 1: Introductie Reggio Emilia Pedagogiek

In deze bijeenkomst gaan we in op de belangrijkste pijlers van deze pedagogiek, de betekenis en de bedoeling. Met deze kennis kijken we naar jullie beleid en visie en de dagelijkse praktijk, waar zie je herkenning, wat zou je nog meer willen?

Dagdeel 2: Krachtig Kindbeeld

We gaan uit van het competente kind, maar wat betekent dit voor jouw handelen, daar gaan we met elkaar mee aan de slag. We kijken naar welbevinden en betrokkenheid en autonomie van het jonge kind. 

Dagdeel 3: Ruimte als derde pedagoog

De inrichting van de ruimte is essentieel. Het afstemmen op het spelbehoefte en ontwikkelingsbehoefte van de kinderen is daarom van groot belang. We gaan met elkaar kijken waar een goed ingerichte ruimte aan voldoet en hoe je spel en speelplekken van kinderen uitdagend kunt maken, met veel ruimte voor onderzoek.

Dagdeel 4: Documenteren

Pedagogische documentatie is  belangrijk in ons werk. We staan in deze bijeenkomst stil bij de nut en noodzaak van documentatie, voor welke doeleinden je het kunt gebruiken en welke verschillende manieren van documenteren je kunt inzetten. 

Dagdeel 5: Honderd talen van kinderen

Kinderen communiceren op veel verschillende manieren, het is belangrijk om veel mogelijkheden te bieden om je uit te kunnen drukken. We staan stil bij hoe jij in je aanbod rekening kunt houden met verschillende talen van kinderen, ze kunt herkennen en ‘verstaan’ en kunt begeleiden.

Reggio basis

Inclusief

Deze training bieden wij momenteel alleen in-company aan. Informeer naar de mogelijkheden.

"Het was heel fijn om deze training met ons hele team te volgen. Tijdens de training konden we met elkaar in gesprek, dit zorgde ervoor dat we elkaar ook op de groepen makkelijker aanspreken of vragen stellen".
Ditte
Pedagogisch medewerker
"Wat een mooie opleiding hebben jullie in elkaar gezet petje af. En wat ben ik me nog meer bewuster geworden van dingen. Ook zeker nieuwe dingen geleerd. Mijn dank is groot."
Irene
Pedagogisch coach
"Ik ben blij dat ik deze training heb gevolgd. Ik heb hierdoor mijn kennis weer opgefrist en nieuwe kennis opgedaan."
Carla
Pedagogisch medewerker
"Ik ben mijn aanbod echt anders in gaan zetten, ik merk dat kinderen zoveel meer leren in spel als ik de juiste materialen aanreik. Heel waardevol om met andere ogen te kijken naar een dag in de klas."
Saskia
Leerkracht groep 1/2
"Ik had wel eens gelezen dat wij werken volgende de visie van Reggio Emilia, maar ik begrijp nu veel meer wat daarmee bedoeld wordt."
Pricilla
Pedagogisch medewerker