PEDAGOGIEK OP DE AGENDA!

Op 10 september waren wij op het congres Management Kinderopvang. Wat fijn om elkaar na zo’n lange tijd weer fysiek te kunnen ontmoeten. We hebben dan ook veel mensen gesproken. In de middag mochten wij ook een workshop verzorgen, met als onderwerp: ‘pedagogiek op de kaart’.

Vanwaar dit onderwerp? In de hectiek van de afgelopen periode tijdens de lockdown hebben we ook mooie ontwikkelingen gezien: meer aandacht voor het kind en de begeleiding van kinderen omdat er minder kinderen werden opgevangen, ruimtes zijn opnieuw ingericht en het activiteitenaanbod is afgestemd op de ontwikkelingsbehoefte van de kinderen, aandacht voor vakinhoudelijk scholing en opleiding, maar ook intervisie tussen verschillende collega’s.

Het is goed om stil te staan bij wat we belangrijk vinden en waar we voor staan. Soms zijn wij zo druk in de waan van de dag dat we het mooie bijna niet meer zien: een kind dat heerlijk aan spelen is met een rups en een pm-er die daarbij aansluit of een pm-er die haar groepsruimte zo inricht omdat kinderen zich ergens over hebben verwonderd. Kinderen verwonderen zich voortdurend!

Op basis van een ‘krachtig kindbeeld’ bekeken we tijdens deze sessie door de ogen van een kind en bespraken met elkaar hoe we medewerkers meekrijgen in het echt kijken en luisteren naar kinderen.

In deze workshop hebben we met een groep managers en coaches gekeken naar wanneer heb jij je voor het laatste verwonderd? Daarbij hebben we gelijk de proef op de som gesteld.. we zijn met elkaar op onderzoek uitgegaan. Heb jij een idee wat het onderstaande ‘ding’ is?

…en weet je? Het gaat niet om het juiste antwoord! Maar juist om het plezier wat we met elkaar beleven om te onderzoeken, ontdekken, uit te proberen. Precies zoals kinderen ook de wereld leren eigen te maken. En juist daarom willen wij heel graag dat de pedagogiek weer op de agenda komt!